Samen vooruit: Energielabel A+++++ voor leer-werkbedrijf iederz

iederz, een leer-werkbedrijf in Groningen, heeft lange tijd op drie verschillende locaties gezeten. De gemeente Groningen besloot deze locaties samen te voegen tot één nieuwe locatie. Wim Kamminga, projectmanager stadsontwikkeling bij de gemeente Groningen, stond voor de uitdaging om deze drie locaties te centraliseren. Imco Osinga kreeg vanuit zijn rol als projectmanager bij Kenter de belangrijke taak om de energievoorziening bij dit project te begeleiden. We spraken met Wim en Imco over de samenwerking, de uitdagingen en de uiteindelijke oplevering van dit nieuwe duurzame gebouw. 

"Omdat dit een complex vraagstuk was, werd er specifiek met Kenter samengewerkt, als specialist op dit gebied."

Een gebouw met eisen 

Het ontwerpen en realiseren van een nieuw gebouw is een flinke klus. Al helemaal als deze een speciaal doel huisvest zoals een leer-werkbedrijf. De doelgroep van het leer-werkbedrijf heeft specifieke eisen betreffende de werkplaatsen, logistieke ruimtes alsook looproutes. ‘’Vanuit de gemeente hebben we een tender uitgezet. BAM, in samenwerking met De Unie Architecten, kwamen als beste uit de test. Ze hadden het beste en het mooiste ontwerp. Deze voldeed aan al onze eisen. Voor de energievoorziening schakelde de gemeente Kenter in. Omdat dit een complex vraagstuk was, werd er specifiek met Kenter samengewerkt, als specialist op dit gebied. Tevens hebben we Sweco als coördinerende partij en contractmanager ingezet tijdens de bouw. Sweco heeft dan ook veel contact gehad met BAM en Kenter’’, zegt Wim. 

Geen standaard klus 

Een specialistisch vraagstuk was het zeker. Ook een energiezuinig gebouw heeft energie nodig. ‘’Deze energie konden we leveren door het installeren van een inkoopstation en transformatorstation. Normaal houden we de transformatorruimte het liefst aan de buitenzijde van het gebouw. Dit was echter niet mogelijk omdat de hoofdverdeelkast van iederz zich bevindt op de eerste verdieping in het midden van het gebouw. Hierdoor moest er dertig meter door het gebouw worden overbrugd.   Hoe we dit zouden realiseren was aan ons. Geen standaard klus dus. We zijn vaak met BAM en Sweco om tafel gegaan om tot een mooie oplossing te komen’’, zegt Imco. ‘’We hebben bij zowel de engineering als uitvoering de veiligheidseisen nooit uit het oog verloren. Het transporteren van het transformatorstation naar de eerste verdieping was een flinke uitdaging. Er kon veel misgaan. Door goed contact te houden met BAM en de transporteur hebben we dit toch in alle veiligheid weten te volbrengen. Bij elk aspect van dit project is de klant en veiligheid centraal gesteld’’ 

De klant en veiligheid centraal 

Omdat de transformator op de eerste verdieping moest komen, waren diverse maatwerkoplossingen nodig om dit te realiseren en veiligheid te waarborgen. ‘’Normaal gesproken is er onder een transformatorruimte een ‘’kabelkelder aanwezig’’. Gezien de locatie was dit niet mogelijk.  

Daarom heeft Kenter een middenspanningsschakelaar geïnstalleerd voorzien van een schoorsteen. De keramische platen in deze schoorsteen zorgen er voor dat eventuele vlammen veroorzaakt door een brand gedoofd worden en een explosie zich niet buiten de schakelaar verspreidt. De resterende druk wordt via de schoorsteen afgevoerd.  

‘’We hebben bij zowel de engineering als uitvoering de veiligheidseisen nooit uit het oog verloren. Het transporteren van het transformatorstation naar de eerste verdieping was een flinke uitdaging. Er kon veel misgaan. Door goed contact te houden met BAM en de transporteur hebben we dit toch in alle veiligheid weten te volbrengen. Bij elk aspect van dit project is de klant en veiligheid centraal gesteld’’, aldus Imco. 

‘’Als ik zie wat er nu staat en ook welk energielabel het gebouw draagt, dan hebben we dat met alle betrokken partijen mooi neergezet. Dit is iets om trots op te zijn’.’

Samen gaan voor een energiezuinig gebouw 

Wanneer Imco en Wim terugkijken op dit project zijn ze enorm trots. ‘’De sleutel van het succes was wel de samenwerking tussen de verschillende partijen. In het begin hadden we nog twijfels of zowel het inkoopstation als het transformatorstation op tijd konden worden geplaatst. Met de komst van Kenter was dit gevoel al snel verdwenen”, aldus Wim.  

Tijdens de uitvoering van dit project ervaarde Imco alle betrokken partijen als gelijk. Ze hadden een gemeenschappelijk doel, “een veilige, betrouwbare energievoorziening”, veel oog voor elkaar en alles ging in goed overleg. Het gebouw is geworden zoals de gemeente Groningen voor ogen had. ‘’Geef mij zo’n project maar vaker. Dit zijn dé projecten waar ik het voor doe. Fijn contact, weinig obstakels en een prachtig eindresultaat!’’ 

Het gebouwontwerp van BAM in samenwerking met De Unie Architecten heeft uiteindelijk geleid naar het energielabel A+++++. ‘’Als ik zie wat er nu staat en ook welk energielabel het gebouw draagt, dan hebben we dat met alle betrokken partijen mooi neergezet. Dit is iets om trots op te zijn’’, aldus Wim. 

Vragen, meer informatie of een offerte ontvangen?