Sortiva: Van netcongestie naar slim lokaal energienetwerk

In provincie Noord-Holland bevinden zich verschillende afvalverwerkingslocaties van Sortiva. De dochteronderneming van HVC en GP Groot verwerkt afval van particulieren, gemeenten en bedrijven. Als voorloper van verantwoorde afvalverwerking wil zij duurzame bedrijfsvoering ook richting de toekomst voortzetten. Sortiva kreeg echter te maken met een concrete uitdaging: wegens het volle elektriciteitsnet (ook wel bekend als netcongestie) was het voor Sortiva niet mogelijk om hun locatie in Alkmaar uit te breiden. Zij bevinden zich in een congestie-gebied dat voor 2028 niet kan worden opgeheven. Pieter Los, Locatie Manager bij Sortiva, vertelt over de zoektocht naar een passende oplossing en over hoe een combinatie van energieopslag en een energiemanagementsysteem resulteerde in een slim lokaal energienetwerk.

"We hebben in eerste instantie zelf gezocht naar accu's. Al gauw kwamen we erachter dat je hier echt specialisten voor nodig hebt. Het goede onderlinge vertrouwen zorgde ervoor dat het contact met Kenter snel werd gelegd."

Congestie en elektrificatiedoelstellingen

De kernactiviteiten van Sortiva bestaan uit het sorteren, recyclen, ver- en bewerken, overslaan en composteren van afvalstromen. Deze processen zijn erg energie-intensief. Pieter Los vertelt ons dat Sortiva grotendeels zelfvoorzienend is. Zij heeft 10 jaar geleden twee windturbines aangeschaft op hun locatie aan de Boekelerdijk en is inmiddels groot opwekker van zonne-energie met een eigen zonnepark met zo’n 8.000 zonnepanelen.

Ondanks bovengenoemde duurzame initiatieven liep Sortiva tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan, waardoor de productieprocessen en mobiliteit niet verder konden worden verduurzaamd en uitgebreid. Op bewolkte dagen wekken de zonnepanelen niet altijd voldoende energie op en moeten er soms zelfs machines worden uitgeschakeld. Een extra uitdaging met de elektrificatie doelstellingen voor hun (vracht)auto’s in zicht. Eind dit jaar arriveert de eerste elektrische vrachtwagen, die gezien de maximale capaciteit niet zou kunnen worden opgeladen. Er werd meteen actie ondernomen om groeikansen te kunnen blijven benutten.

Energieopslag op een bijzondere locatie

Batterij opslag, ook wel energieopslag genoemd, werd intern al snel aangedragen als een mogelijke oplossing. Pieter: “We hebben in eerste instantie dan ook zelf gezocht naar accu’s en dachten dat de levering aan de energiemarkt vervolgens simpel te regelen was. Al gauw kwamen we erachter dat je hier echt specialisten voor nodig hebt. Professionals die weten wat er komt kijken bij de implementatie en het beheer van opslagfaciliteiten als integraal onderdeel van een energiesysteem”.

Kenter verzamelt al jaren meetdata en onderhoudt de middenspanningsvoorzieningen zoals transformatoren en schakelinstallaties op het terrein van Sortiva. Het goede onderlinge vertrouwen zorgde ervoor dat het contact snel werd gelegd. Peter Beumers, Productmanager bij Kenter geeft zijn visie: “Energieopslag is een volgend logisch onderdeel van energievoorziening bij klanten omdat batterijsystemen extra voordelen geven. Zo worden pieken in het verbruik met de batterij opgevangen om een betere balans in je energieverbruik te realiseren, het zogenoemde peak-shaving. Deze pieken komen niet op het net waardoor het eigen verbruik kan worden gemaximaliseerd bij zelf opgewekte energie. Dit is een goede oplossing om pieken van elektrisch laden op te vangen of om te voorkomen een groter Gecontracteerd Transportvermogen (GTV) af te hoeven sluiten bij de netbeheerder. Een extra economisch voordeel van een batterij is de mogelijkheid te handelen met energie als je deze aansluit op een handelsplatform.”

Wij denken graag met u mee!

Heeft u behoefte aan meer informatie over energieopslag? Neem vrijblijvend contact met ons op via 088- 111 89 89 of onderstaande button.

Integrale aanpak: keten denken, samenwerken en groene trucks

Kenter heeft als oplossing twee batterijen aangeboden met een totaal vermogen van 1 MWh om Sortiva te blijven voorzien van voldoende energie. Daarnaast is Firan aangehaakt voor hun Grid Control Platform. Hiermee worden de energiestromen gemonitord en aangestuurd om de energiekosten te minimaliseren en het verbruik verder te vergroenen.

Dankzij het slimme energiemanagementsysteem kan Sortiva snel anticiperen op pieken en dalen in de opwek en het verbruik, zodat bijvoorbeeld afschakeling van het zonnepark en de windturbines wordt voorkomen en de elektrische trucks voorzien kunnen worden van eigen opgewekte duurzame energie. Centrica is aangehaakt voor de koppeling van het batterijsysteem met de energiemarkt om meer rendement uit de opgewekte duurzame energie te halen.

Peter Beumers licht toe: “De batterijen worden niet alleen op het terrein gebalanceerd maar ook op het netwerk met FCR. Hierbij wordt er continu gekeken naar het bereiken van een economisch optimum voor de klant. Wij zijn dan ook trots dat we dit in samenwerking met Firan en Centrica hebben kunnen realiseren.”

Pieter Los vertelt enthousiast over de constructieve samenwerking waarbij een initiële aanvraag van energieopslag is uitgerold tot een waardevolle toekomstbestendige totaaloplossing. “De prettige communicatie viel hierin meteen op. Ook zette iedereen zijn expertise in om het beste uit het project te halen waardoor er een energieke dynamiek ontstond.”

De motor voor duurzame bedrijfsvoering

In de regio staat Sortiva bekend als koploper in de energietransitie en spreken de gemeente en bedrijventerreinen inmiddels over een mogelijke energy hub. Daarbij wordt lokaal collectief gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen en afnemers van groene stroom. Hiermee benadrukt Sortiva het belang en de noodzaak voor duurzaamheid. “Het zijn geen loze woorden maar staat centraal in alles wat wij doen. Zo zijn wij gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder en overwegen een derde windmolen naast onze energie neutrale panden.”

Verschillende trending thema’s zoals netcongestie, batterij opslag, elektrificatie, verduurzaming en energiemanagement komen samen in dit project. Bij Kenter zijn wij enthousiast dat wij klanten zoals Sortiva kunnen adviseren in het totaaltraject. Mede door de ketensamenwerking is Sortiva een motor geworden voor duurzame bedrijfsvoering, zowel nu als in de toekomst.

Een adviesgesprek aanvragen? Zo geregeld!