MIA & Vamil subsidie

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming. Bent u bewust bezig met uw leefomgeving? Dan kunt u met de MIA en Vamil-regeling een financieel voordeel halen. Maakt u gebruik van de MIA-regeling, dan kunt u een bepaald gedeelte in mindering brengen op de fiscale winst (hierdoor wordt de te betalen belasting lager). Bij de Vamil-regeling mag een percentage vrij afgeschreven worden (dit levert een liquiditeitsvoordeel op).

 

Vamil op de milieulijst

U krijgt belastingvoordeel van de MIA of Vamil, als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en als deze voldoen aan de daarin gestelde eisen. Onderwerpen die binnen deze regelingen vallen zijn bijvoorbeeld elektrisch aangedreven bestelauto’s (45% MIA), taxi’s (27% MIA), bussen (45% MIA en 75% Vamil). Maar ook slimme oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen (45% MIA).

Vamil aanvragen

Wilt u gebruik maken van de MIA of Vamil? Dan moet u uw investering binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bekijk hier het stappenplan.

Meer informatie over de MIA of Vamil?

Wilt u meer informatie over de MIA of Vamil? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.