5 tips voor succesvolle Cable Pooling

Zon- en windparken schieten uit de grond. Duurzame energie is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Helaas raken de elektriciteitsnetten vol en krijgen ontwikkelaars op sommige locaties te maken met een beperkte transportcapaciteit. Met Cable Pooling maken zon- en windparken gebruik van één elektriciteitsaansluiting en dat levert veel voordelen op. Maar aan een succesvol Cable Pooling project met meerdere eigenaren zitten wel randvoorwaarden. Met deze 5 tips helpen we u samen op weg!

1.    Vraag een gezamenlijke netaansluiting aan.

Volgens de Elektriciteitswet dienen installaties die eigendom zijn van verschillende partijen, gescheiden netaansluitingen te hebben. In een recente wetswijziging is vastgelegd dat zon- en windparken met verschillende eigenaren via één netaansluiting kunnen worden aangesloten, mits de partijen deze aansluiting samen aanvragen. Zorg er dus voor dat u de aansluiting gezamenlijk aanvraagt.

2.    Gezamenlijk eigenaarschap van de aansluiting

Wanneer het windpark ontmanteld wordt of failliet gaat kan het voorkomen dat de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) aan de eigenaar van het zonnepark wordt overgedragen. Om dit te voorkomen is onze tip dan ook:

  • Richt een gezamenlijke juridische entiteit op
  • Draag de aansluiting van het windpark over naar deze entiteit
  • Regel de verdeling van activa en kosten tussen beide partijen

3.    Voorkom overschrijding maximale contractwaarde

Het komt zelden voor dat zowel de zonnepanelen als de windturbines tegelijkertijd piekvermogen leveren. Maar áls dat gebeurt is het belangrijk om de juiste apparatuur te installeren zodat de capaciteit van de aansluiting niet wordt overschreden. Kenter plaatste bij Firma Westra bijvoorbeeld een Power Analyzer om slim om te gaan met dit soort situaties.

4.    Vrije keuze energieleverancier

Zorg ervoor dat beide partijen hun eigen energieleverancier kunnen kiezen. Een MLOEA (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting) biedt deze mogelijkheid. Het enige wat u moet doen is:

  • Vraag bij de netbeheerder een secundair allocatiepunt aan voor het zonnepark
  • Maak goede afspraken over energieverliezen in het gezamenlijke deel van de installatie

5.    Stel een Cable Pooling Overeenkomst (CPO) op

Wanneer eigenaren van een zon- en windpark de handen ineen slaan ontstaat er een bepaalde afhankelijkheid. Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn duidelijke afspraken nodig. Dit kan door een zogenaamde Cable Pooling Overeenkomst (CPO). Een dergelijke overeenkomst bevat afspraken omtrent de juridische en financiële aspecten van de gedeelde aansluiting.

Meer weten over Cable Pooling?

Lees hier meer of neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.