Belangrijke energietrends voor bedrijven in 2020

We zitten middenin de energietransitie. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie om de doelstelling ‘Nederland volledig CO²-neutraal in 2050’ te kunnen realiseren is een uitdaging. Bedrijven hebben te maken met subsidies, wetten en controles. Kenter heeft de belangrijkste energietrends van 2020 voor u op een rijtje gezet!

1. Stimulering Duurzame Energie (SDE+ subsidie)

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren is de overheid al begonnen met het uitreiken van subsidies aan bedrijven die investeren in duurzame energie opwek. Van de zogenaamde SDE+ subsidie werd in 2019 al veelvuldig gebruik gemaakt. Maar liefst 10 miljard euro werd verdeeld onder bedrijven door heel Nederland. Net als in voorgaande jaren wordt de SDE+ subsidie verdeeld tijdens twee inschrijfrondes, één in het voorjaar en één in het najaar. Zorg dat u er op tijd bij bent.

SDE++ subsidie

Naast het stimuleren van duurzame energie opwek middels SDE+ subsidie, introduceert de overheid in september 2020 ook SDE++ subsidie. De SDE++ subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en beloont bedrijven die gebruik maken van CO²-reducerende technieken en…

Download de volledige whitepaper om verder te lezen.

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.