CO2-reductie industrie: Welke subsidies zijn er?

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten vanaf 1 januari 2023 meer belasting gaan betalen. Vanaf dat moment wordt het deel van de uitstoot waarover zij nog geen belasting hoefden te betalen (de vrijgestelde uitstoot) kleiner. Het kabinet wil industriële bedrijven hiermee stimuleren om hun productieproces te verduurzamen. Om de CO2-reductie te stimuleren zijn er ook verschillende subsidieregelingen waar industriële bedrijven gebruik van kunnen maken. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje:

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

VEKI faciliteert subsidie(s) voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling, hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. VEKI is bedoeld om bedrijven in de industrie te helpen bij kostenefficiënte verduurzaming. Een voorwaarde van deze subsidieregeling is dat de terugverdientijd langer dan vijf jaar is. U kunt subsidie aanvragen voor investeringen die vallen onder de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie;
  • Recycling en hergebruik van afval;
  • Lokale infrastructuur;
  • Overige CO2-verlagende maatregelen.

Voorwaarden VEKI

De projectperiode is maximaal drie jaar. De terugverdientijd moet meer dan vijf jaar zijn. U kunt de VEKI-subsidie niet combineren met andere energie- of duurzaamheidssubsidies. De minimale subsidiehoogte is € 125.000. Het aanvragen van deze subsidie kan tot 10 januari 2023.

Meer informatie over subsidies?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat energiezuinig is, zorgt voor minder CO2-uitstoot of duurzame energie toepast? Dan kunt u met de Energie-investeringsaftrek (EIA) 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het netto EIA-voordeel bedraagt ongeveer 11% van het investeringsbedrag.

Voorwaarden EIA

Een van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat uw energie-investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de energielijst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de MIA en VAMIL-subsidieregelingen kunnen bedrijven hun investeringen in milieuvriendelijke technieken tot 27%, 36% of 45% van de fiscale winst aftrekken. Daarnaast kunnen de investeringen in sommige gevallen tot 75% afgeschreven worden.

Belangrijk: Een EIA- en MIA-melding moet worden gedaan binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Contact opnemen