De verschillen tussen SDE+ en SDE++ subsidie

Subsidies om de opwek van duurzame energie te motiveren kennen we al een tijdje. De SDE-subsidie is inmiddels vervangen door SDE+ subsidie en eind dit jaar staat een nieuwe subsidie voor de deur: De SDE++ subsidie. Maar wat is het verschil tussen deze subsidiesoorten? Kenter zocht het voor u uit.

SDE+ subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie staat ook wel bekend als SDE+ subsidie. Deze landelijke subsidieregeling is ingericht voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren uit één van de volgende bronnen:

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Biomassa
 • Geothermie

SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over de periode van acht, twaalf of vijftien jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de technologie en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

SDE++ subsidie

Nieuw in 2020 is de SDE++ subsidie: Stimulering Duurzame Energietransitie. Deze nieuwe subsidiesoort heeft als uitgangspunt het stimuleren van CO2-reducerende technieken. Zo wordt er een rankschikking gemaakt op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissie.

Nieuwe categorieën

Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen.

Een andere verbredingsoptie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Andere nieuwe SDE++ categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

De SDE++ regeling houdt vast aan een aantal uitgangspunten die ook al aan de basis van de SDE+ regeling stonden, bijvoorbeeld het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling op basis van subsidie-intensiteit en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Openstelling SDE++ ronde 2020

De eerste SDE++ ronde opent 29 september 2020. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.