Eerste GDS-eigenaar in het C-AR met behulp van Kenter

Op 31 mei 2021 heeft Kenter als FNB, in opdracht van Vogelweg HV Station BV, als eerste GDS-eigenaar het gehele registratieproces succesvol doorlopen en is hiermee toegetreden tot de energiemarkt!

Facilitair Netbeheer Windpark Zeewolde

Sinds 15 april 2021 is het gesloten distributie systeem (GDS eigenaar: Vogelweg HV Station BV) bij Windpark Zeewolde live en zijn wij als Facilitair Netbeheerder actief. Dit jaar nog worden er op het windpark 91 windturbines geplaatst, waardoor er bijna 3 keer zoveel schone energie wordt opgewekt in vergelijking met de molens die er eerst stonden.

Als facilitair netbeheerder ondersteunt Kenter de GDS eigenaar bij de administratie die hoort bij een gesloten distributie systeem. Een van de onderdelen is het beheren van het aansluitingenregister. Het gebruik van het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) is daarbij voor de energiemarkt van belang. Tot voor kort konden echter alleen regionale netbeheerders toegang krijgen tot het C-AR.

Eerste GDS-eigenaar in het C-AR

Vanaf het najaar 2019 kunnen eigenaren van een GDS toegang krijgen tot het berichtenverkeer in de energiemarkt en het C-AR. Eind vorig jaar zijn we gestart met het registratie- en kwalificatieproces bij EDSN*. Op 31 mei 2021 heeft Kenter, in opdracht van Vogelweg HV Station BV, als eerste GDS-eigenaar het gehele registratieproces succesvol doorlopen en is hiermee toegetreden tot de energiemarkt!

Proces goed en vlot doorlopen

GDS-eigenaren kiezen er steeds vaker voor om de marktfaciliterende processen uit te besteden aan commerciële partijen, in dit geval Kenter B.V. Het voordeel is dat wij als faciliterende partij al ruime ervaring hebben in de energiemarkt. We kennen de processen en weten wat nodig is voor de technische koppeling met de centrale systemen. Dit heeft geholpen om het enigszins nieuwe proces vlot te doorlopen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op via de contact opnemen button

 

*EDSN zorgt als neutrale partij namens de netbeheerders voor marktfacilitering en data-uitwisseling in de Nederlandse energiemarkt.

 

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.