Prioriteringskader voor investeringen netbeheerders

Netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. De toenemende netcongestie betekent voor veel bedrijven nu al een beperking bij het realiseren van hun duurzame ambities. Op 17 maart presenteerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders. Hierin wordt voorrang gegeven aan projecten met een grote maatschappelijke impact. Lees hier wat dit betekent!

Met het nieuwe kader wil de overheid ervoor zorgen dat energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de energietransitie – zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor verduurzaming van de industrie – in hoog tempo door kunnen gaan.

Voorrang MIEK-projecten

Met name projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) krijgen voorrang dankzij het nieuwe prioriteringskader. Dit zijn projecten die onder meer te maken hebben met windparken op zee, de aanleg van landelijke waterstofinfrastructuur en aanleg van infrastructuur voor het transport van CO2 naar opslaglocaties in de Noordzee.

Naast deze bestaande projecten worden er ook Provinciale MIEK’s opgeleverd die gericht zijn op:

  • Verduurzaming van de woningbouw
  • Lokale warmtetransitie
  • Duurzame opwek
  • Elektrisch vervoer
  • Verduurzaming agrarische sector en industrie

Geen oplossing voor netcongestie

Hoewel het nieuwe prioriteringskader netbeheerders helpt om keuzes te maken, lost het de netcongestie niet op. Ook gaat het kader niet over de aansluitvolgorde van individuele klanten op het netwerk. Hiervoor wordt door netbeheerders nog altijd het principe ‘first come first serve’ gehanteerd.

Wij helpen u graag

Loopt u op dit moment tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet aan? Of heeft u een verduurzamingsvraagstuk maar twijfelt u over de beschikbare capaciteit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag met werkbare oplossingen voor uw capaciteitsprobleem en helpen u graag richting een duurzame toekomst!

Vragen, meer informatie of een offerte ontvangen?