Trots! Aanbesteding provincie Noord-Holland gewonnen

Kenter heeft de definitieve gunning gekregen voor de aanbesteding van Provincie Noord-Holland. Wat gaan we doen? In 3 maanden tijd plaatsen we in totaal 750 meters: 28 stuks grootverbruik E, 729 stuks kleinverbruik E en 2 stuks grootverbruik G. Eind 2018 moet alles gerealiseerd zijn en presenteren we de meetdata in de door de provincie gewenste format. In januari 2019 moeten we de administratieve zaken afronden.

Vanwege het strakke schema werken we binnen Kenter met een vast team: een projectmanager, een technisch specialist, een meetspecialist en een technisch administratief ingestelde collega. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met een projectgroep die de provincie Noord-Holland zelf samenstelt maar ook met TSN (Traffic Service Nederland Amsterdam). Zij gaan ons ondersteunen op die locaties waar vooraf verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden voordat wij een meter kunnen wisselen. Denk aan drukke provinciale (snel)wegen en kruisingen.

Al met al een hele mooie uitdaging waar we vol overgave mee zijn gestart. Zoals gezegd ligt de nadruk op een goede samenwerking. Zowel intern met de afdelingen onderling als extern met de provincie en TSN. Een geweldige kans om te laten zien dat wij als organisatie in staat zijn om projecten van een dergelijk formaat tot een groot succes te maken!

(Op de foto enkele leden van het Kenterteam)

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.