Whitepaper: CO2-reductie in de industrie

In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd die moeten leiden tot CO2-reductie, waaronder in de industriesector. In 2050 zal de industrie vrijwel geen broeikasgas meer moeten uitstoten. Fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind, een andere optie is energie uit aardwarmte, biogas en waterstof. Een mooie ambitie, maar om deze te realiseren moeten er nog flink wat stappen worden genomen. Meer over de stappen richting CO2-reductie in de industrie leest u in deze whitepaper.

Download het whitepaper hier