Huur bouwkundig deel compactstation

Wanneer u kiest voor het huren van een bouwkundig deel van een compactstation, verzorgt Kenter voor u de volgende werkzaamheden:
• het ter beschikking stellen van het gehuurde component;
• uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud aan het bouwkundig deel;
o controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
o gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimten waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid;
o interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken;