Leveren bouwkundig deel compactstation

Het bouwkundig deel is geschikt voor:
• het onderbrengen van een MS-schakelinstallatie of de schakelinstallatie van de netbeheerder;
• het onderbrengen van een MS-transformator (belastbaar tot 80%).
Uitgangspunt hierbij is dat de netbeheerder:
• geen distributieautomatisering vereist (tenzij specifiek benoemd in de aanbieding)
Het bouwkundig deel voldoet aan de eisen van uw netbeheerder en is voorzien van:
• de componenten van uw netbeheerder, zoals de MS-schakelinstallatie en meettransformatoren;
• groepenkast met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, conform het programma van eisen van uw netbeheerder;
• verlichting, wandcontactdozen;
• ringaarde, aangesloten op het transformator sterpunt, deuren, rooster en vreemd geleidende delen;
• deuren en roosters, voorzien van eurocilinders volgens het Kenter sleutelplan;
• LS-inrichting zoals beschreven in de aanbieding;
• transformator met het vermogen dat genoemd is in de aanbieding (nadere specificaties kunnen wij op uw verzoek aanleveren).