Leveren en aanbrengen fundering

Kenter verzorgt de fundering voor uw station. Deze fundering kan bestaan uit een fundatie op palen of een zandbedfundatie. Het type fundatie is afhankelijk van de bodemgesteldheid op uw locatie. Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit:
• Schouwing op locatie om te beoordelen of een fundering op staal gerealiseerd kan worden;
• Ontgraven bouwput;
• Aanbrengen verdicht zandbed of voorboren en plaatsen van funderingspalen;
• In geval van paalfundatie:
o funderingspalen op juiste diepte brengen d.m.v. hoogfrequent trillen;
o het op de juiste hoogte, waterpas uitvlakken van de funderingspalen;
o het aanvullen van de bouwput met grond tot de hoogte van de funderingspalen.
Door deze werkwijze is de invloed op de omgeving minimaal en wordt mogelijke overlast beperkt.