Meetdienst Elektriciteit tot 1MW

Meetdienst voor de meting van het overdrachtspunt van uw aansluiting, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:
• het plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur
• het correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving inclusief:
• inspecties van de meetinrichting;
• het oplossen van storingen;
• het dagelijks collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) vangt aan op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst c.q. is gewijzigd danwel, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of is gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. In het geval van een verlenging van meetdienst(en) vangt de looptijd aan op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) en danwel, indien de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.