Het elektriciteitsnet raakt vol: overheid en netbeheerders grijpen in

De energietransitie, waarbij we overgaan van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen, is in volle gang. Sterker nog: het gaat te snel. Voor het eerst lijken de Klimaatdoelen van Nederland haalbaar, maar het elektriciteitsnet kan de enorme, toenemende vraag naar transportcapaciteit niet bijbenen. Waardoor er bijna overal in het land sprake is van netcongestie. Reden voor het kabinet en netbeheerders om in te grijpen met maatregelen. We zetten de ontwikkelingen voor bedrijven op een rij. 

Waarom zijn maatregelen nodig?

De maatregelen die vandaag aangekondigd zijn, zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, het efficiënter benutten van de huidige ruimte en het verplaatsen van de elektriciteitsvraag tijdens piekmomenten. Deze stappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ruimte blijft voor het bedrijfsleven, de woningbouw, verduurzaming, mobiliteit en de economische ontwikkeling. 

De vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is namelijk explosief gegroeid. Dit komt door de verduurzaming van huishoudens en bedrijven, wat door de hoge energieprijzen steeds sneller gaat. Dit zorgt ervoor dat het stroomnet in bijna heel Nederland vol zit. Met als gevolg dat bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, op een wachtlijst komen. In sommige provincies wordt het stroomnet al in 2026 te zwaar belast tijdens piekmomenten. Dus is ingrijpen noodzakelijk.

Wat zijn de maatregelen?

De krapte op het elektriciteitsnet is niet iets wat vandaag pas speelt. Netbeheerders bouwen dagelijks aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, en het kabinet investeert al miljarden. Toch is ingrijpen nodig. De jaarlijkse investering in de uitbreiding verdubbelt vanaf 2025 naar € 8 miljard. Maar omdat de vraag naar ruimte sneller gaat dan de uitbreidingswerkzaamheden, willen de netbeheerders en het kabinet ingrijpen. Met de volgende maatregelen: 

  • Sneller beschikbaar stellen van grond voor de bouw van het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld door vergunningen eerder te verlenen.  
  • Pieken in elektriciteitsverbruik verminderen met congestiemanagement. Bijvoorbeeld door contracten af te sluiten met grootverbruikers om minder elektriciteit te gebruiken. 
  • Uitwerken van de deelnameplicht: grootverbruikers kunnen straks aan netbeheerders een bod doen tegen welke prijs zij minder stroom afnemen tijdens piekmomenten. 
  • Bedrijven mogelijkheden bieden om voor langere periodes ruimte op het stroomnet te creëren op strategische plekken. Bijvoorbeeld met een batterij. 
  • € 166 miljoen beschikbaar stellen voor de stimulering van energy hubs. Hiermee kunnen bedrijven hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar afstemmen. Volgend jaar wordt het mogelijk om ruimte op het net te delen via groepscapaciteitscontracten. Een pilot van een energy hub met zo’n contract draait inmiddels op Tholen. Kenter is hier als energiepartner bij betrokken. 

Staat u ook in de file?

De maatregelen die vandaag aangekondigd zijn hebben als doel om netcongestie in een versneld tempo op te lossen. Dat neemt niet weg dat er dagelijks bedrijven worstelen met dit probleem.  

Zoekt u ook een oplossing voor netcongestieproblemen, een sparringpartner voor uw energievraagstuk of naar mogelijkheden om te verduurzamen? We helpen u verder met een oplossing op maat. Neem direct contact op via onderstaande button.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Contact opnemen