Een geavanceerd meetsysteem die fouten nauwkeurig lokaliseert en informatie geeft over zwakke punten in middenspanningskabels.

Middenspanningsvoedingskabels zijn bedrijfskritisch voor elke organisatie die een aanzienlijke stroomvoorziening heeft voor haar processen. Onderbreking in de kabels zorgt voor operationele uitval, omzetderving en/of reputatieschade. Kenter biedt u het bewezen meetsysteem aan dat onderbrekingen voorkomt: Smart Cable Guard.

Realtime, datagestuurde besluitvorming

Technologie gecombineerd met machine-learning, algoritmes en 24/7 bewakingsondersteuning. Smart Cable Guard maakt een digitale kopie van elke voedingskabel en zijn accessoires om zwakke plekken en fouten te lokaliseren met een grote nauwkeurigheid. De realtime inzichten over kabelconditie ondersteunen datagedreven besluitvorming in operaties, onderhouds-/vervangingsplanning, capaciteitstoewijzing en vermogensbeheer, waardoor operationele risico’s worden verminderd.

Smart Cable Guard en asset lifetime

Onderhouds- en vervangingsstrategieën voor kabelnetten komen traditioneel neer op één vraag: run to fail of preventief vervangen. Het Smart Cable Guard systeem maakt het mogelijk om onderhouds- en vervangingsplannen te maken gebaseerd op realtime statusgegevens. Wanneer er een zwakke plek ontstaat, geeft Smart Cable Guard dit risico aan.

Smart Cable Guard detecteert en lokaliseert gedeeltelijke ontlading

Smart Cable Guard detecteert en lokaliseert de ontwikkeling van gedeeltelijke ontlading en volgt de groei ervan. Hierdoor leert het systeem de locatie van een defect kennen, met een nauwkeurigheid van 1% van de kabellengte. Dit stelt de netwerkeigenaar in staat om de zwakke plek aan te pakken voordat het tot een storing leidt.

Altijd overzicht

Smart Cable Guard geeft waarschuwingen vóór gedeeltelijke ontladingsactiviteit van zwakke plekken kritische niveaus bereikt. Telkens wanneer een storing optreedt, ontvangt u een automatisch bericht met de exacte locatie van de storing. De klantomgeving van Smart Cable Guard biedt gedetailleerde informatie van de bewaakte kabels waarin de netoperator alle kabelgegevens, metingen en waarschuwingen kan zien.

Belangrijkste kenmerken en voordelen Smart Cable Guard

• 24/7 statusbewaking en analyse van voedings- kabels/accessoires
• Zwakke plek en foutdetectie (inclusief zelfherstellende storingen)
• Nauwkeurigheid van minder dan 1% van feederlengte
• Vermindering van aantal en duur van stroomuitval
• Minimaliseren van uitvaltijd voor reparaties en onderhoud
• Zeer hoge effectiviteit bij het lokaliseren van fouten in elk soort netwerk