Meer laadpalen in parkeergarages

“Er komen meer laadpalen in parkeergarages” aldus staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en het platform voor parkeren Vexpan. Om precies te zijn moeten er in 2025 tien keer zoveel oplaadpunten in parkeergarages zijn als nu het geval is.

Te weinig laadpalen in parkeergarages

Er zijn in Nederland zo’n 400 parkeergarages met elk gemiddeld 450 parkeerplekken. In ongeveer twee derde van die parkeergarages is er op dit moment nog geen mogelijkheid om elektrische auto’s op te laden. Uit onderzoek van Vexpan, een vereniging waarbij zo’n 120 garagehouders, gemeenten en branchepartijen zijn aangesloten, blijkt dat er veel kansen zijn om dat te verbeteren.

Doelstelling 2025

De betrokken partijen hebben samen de volgende doelstelling vastgelegd: In 2025 is er bij gemiddeld 5% van de parkeerplekken in parkeergarages een laadpunt en in 2030 bij gemiddeld 10% van de plekken. Die percentages zijn gebaseerd op het totale aantal laadpunten dat de komende jaren naar verwachting nodig is. De partijen monitoren elk half jaar of de aanleg van de laadpunten op schema ligt. Bij nieuwe garages en grote verbouwingen van bestaande garages zijn er volgens Europese regels al minimumeisen aan het aantal laadpunten.

Slimme inrichting met oog op veiligheid

Elektrische auto’s en laadpalen brengen niet per se meer, maar wel andere risico’s met zich mee dan het parkeren van brandstofauto’s, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Kenter helpt u graag bij het verzorgen van een veilige en toekomstbestendige energie-infrastructuur.

Onderdeel Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 helemaal uitlaatgasvrij zijn, zodat in 2050 al het verkeer schoon is. Overheden werken samen met netbeheerders en bedrijven om ervoor te zorgen dat er voldoende laadpalen en waterstoftankstations zijn, zodat al die schone voertuigen ook kunnen laden en tanken. De doelstelling voor het verhogen van het aantal laadpalen in parkeergarages is hier onderdeel van.

Toekomstbestendig

Bent u op zoek naar laadpalen? Kenter helpt u hier graag bij. Maar er is meer… U bent bij ons ook aan het juiste adres op het gebied van middenspanninginstallaties! Laadpalen en met name snelladers hebben namelijk effect op de grootte van uw aansluiting. Mogelijk schakelt u over van klein- naar grootverbruik en is een Transformatorstation nodig voor een veilige en toekomstbestendige energievoorziening.

Ontvangt u hierover graag meer informatie over laadpalen of de bijbehorende energievoorziening? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.