Nieuwe categorieën SDE++ 2021

Naast de bestaande categorieën, zijn drie nieuwe categorieën toegevoegd aan de SDE++ 2021! Kenter vertelt u er graag meer over.

Nieuw in de SDE++

  • PVT met warmtepomp
    Een PVT-systeem is een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem levert elektriciteit én warmte. Met een warmtepomp wordt de warmte op een hogere temperatuur gebracht, waarna die wordt toegepast in de gebouwde omgeving.
  • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw
    De glastuinbouw gebruikt extra CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt afgevangen, vervangt de CO2 die de tuinder zelf produceerde met een ketel of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Extra CO2 stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten.
  • CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
    In de SDE++ 2021 zijn een aantal categorieën opengesteld specifiek voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor de transportsector. De geproduceerde brandstof komt alleen in aanmerking voor subsidie als die wordt afgezet op de Nederlandse markt voor wegtransport en binnenvaart.

SDE++ subsidie aanvragen

Aanvragen van SDE++ subsidie kan dit jaar vanaf 5 oktober 09.00 uur tot 11 november 17.00 uur. De subsidieregeling kent 4 openstellingsrondes.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie intensiteit
(€/ton CO2)
Fase 1 5 oktober, 9:00 uur tot 11 oktober, 17:00 uur 60
Fase 2 11 oktober, 17:00 uur tot 25 oktober, 17:00 uur 80
Fase 3 25 oktober, 17:00 uur tot 8 november, 17:00 uur 115
Fase 4 8 november, 17:00 uur tot 11 november 17:00 uur 300

Meer over het aanvragen van SDE++ subsidie leest u hier. Kenter helpt u graag bij het opstellen van een Meetprotocol en het leveren van betrouwbare meetdata. Daarnaast ondersteunen wij u graag waar nodig in het contact met het RVO en CertiQ.

Heeft u vragen?

Jeroen Beelen beantwoordt ze graag. Stel uw vraag via +31 6 15537862 of klik op de button.