Voorstel tijdsafhankelijke transporttarieven ligt op tafel: wat betekent dit voor grootzakelijke energieverbruikers?

Netcongestie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Om dit aan te pakken, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu een voorstel van Netbeheer Nederland op tafel voor tijdsafhankelijke transporttarieven. Dit betekent dat grootverbruikers straks een lager tarief gaan betalen voor netgebruik als het rustig is op het landelijke hoogspanningsnet. Tijdens piekverbruik gaan zij dan het (naar verwachting stijgende) gemiddelde tarief betalen. Op deze manier wil Netbeheer Nederland het energieverbruik tijdens piekmomenten verminderen en het netwerk ontlasten.

Het voorstel voor tijdsafhankelijke tarieven (time-of-use pricing), afkomstig vanuit het Landelijk Actieplan Netcongestie, heeft de intentie om flexibel elektriciteitsverbruik te stimuleren. Omdat het plan zich richt op grootverbruikers op het (extra-)hoogspanningsnet, nam TenneT het voortouw in dit proces. De ACM gaat het voorstel beoordelen en verwacht vóór maart 2024 een ontwerpbesluit te kunnen publiceren. Daar kunnen belanghebbenden hun zienswijze op indienen, voordat de ACM een definitief besluit neemt over de codewijziging.

Voordelen tijdsafhankelijke tarieven

Het invoeren van tijdsafhankelijke tarieven volgens een statisch systeem, draagt naar verwachting bij aan het efficiënter benutten van de totale netcapaciteit. Netcongestie is een grote uitdaging in Nederland; terwijl we de grenzen van de netcapaciteit slechts een beperkt deel van de tijd bereiken. Toch zijn de huidige transporttarieven voor het (extra-)hoogspanningsnet alleen afhankelijk van het individuele piekverbruik van een grootverbruiker.

Met de tijdsafhankelijke tarieven bepaalt het moment van netgebruik juist de hoogte van het transporttarief. Dit spoort grootverbruikers hopelijk aan om elektriciteitsverbruik tijdens piekmomenten te verlagen. Het beter spreiden van netbelasting vermindert naar verwachting knelpunten, schept ruimte voor nieuwe aansluitingen en leidt tot lagere kosten voor netgebruikers.

Proactief voorbereiden

Maar tijdsafhankelijke transporttarieven kunnen in de toekomst ook hogere energiekosten voor grootzakelijke energieverbruikers opleveren. Het is daarom slim om alvast te kijken naar de energievoorzieningen, -behoeften en -vraagstukken van uw organisatie. Door proactief te kijken naar het gebruik van flexibele en slimme technologieën, zoals energieopslag en duurzame energie-opwekkers, bereid u uw bedrijf vast voor op deze verandering.

Hulp nodig met de energietransitie van uw organisatie? Of wilt u de mogelijkheden verkennen? We helpen u stap voor stap verder. Neem direct contact op via onderstaande button.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Contact opnemen