Wanneer u kiest voor het huren van een transformator bij Kenter, verzorgen wij voor u de volgende werkzaamheden:
• het ter beschikking stellen van het component;
• Kenter draagt de Installatieverantwoordelijkheid conform de BEI-BHS. De BEI-BHS is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3840.;
• Kenter voert periodiek inspecties en onderhoud uit aan uw transformator;
o conform ISO 55001;
o thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
o onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
o controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
o gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid;
o interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
• Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden;
• u beschikt over 24/7 uurs storingsdienst van Kenter;
• u heeft recht op inzet uit de dedicated storingsvoorraad voor de bij ons gehuurde componenten in het station;
• Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke WIBON vereisten.
Niet inbegrepen:
• kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
• werkzaamheden uit te voeren door de netbeheerder;
• Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.

Wanneer u kiest voor het huren van een bouwkundig deel van een compactstation, verzorgt Kenter voor u de volgende werkzaamheden:
• het ter beschikking stellen van het gehuurde component;
• uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud aan het bouwkundig deel;
o controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
o gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimten waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid;
o interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken;

Wanneer u kiest voor het kopen van een transformator, kan Kenter de MS-installatieverantwoordelijkheid voor u verzorgen. Dit doen wij voor u, inclusief de volgende werkzaamheden:
• Kenter draagt de Installatieverantwoordelijkheid conform de BEI-BHS. De BEI-BHS is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3840.;
• Kenter voert periodiek inspecties en onderhoud uit aan uw transformator;
o conform ISO 55001;
o thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
o onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
o controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
o gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid;
o interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
• Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden;

• u beschikt over 24/7 uurs storingsdienst van Kenter;
• Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke WIBON vereisten.
Niet inbegrepen:
• kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
• werkzaamheden uit te voeren door de netbeheerder;
• Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.

Meetdienst voor de meting van het overdrachtspunt van uw aansluiting, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:
• het plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur
• het correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving inclusief:
• inspecties van de meetinrichting;
• het oplossen van storingen;
• het dagelijks collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) vangt aan op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst c.q. is gewijzigd danwel, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of is gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. In het geval van een verlenging van meetdienst(en) vangt de looptijd aan op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) en danwel, indien de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Meetdienst voor de meting van uw productie-installatie, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:
• het plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur
• het correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving inclusief:
inspecties van de meetinrichting;
het oplossen van storingen;
• het collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) vangt aan op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst c.q. is gewijzigd danwel, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of is gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. In het geval van een verlenging van meetdienst(en) vangt de looptijd aan op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) en danwel, indien de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.