In 4 stappen naar Duurzame Energie opwek met SDE+ subsidie

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Waar SDE+ subsidie de productie van duurzame energie stimuleert, stimuleert SDE++ subsidie CO2-reducerende technieken. Bent u binnen uw onderneming actief bezig met CO2-reducerende technieken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de SDE++ subsidie. Voor de SDE++ subsidie worden, net als bij de SDE+ regeling, meerdere inschrijfrondes opengesteld. Bekijk de stappen hieronder. Heeft u na het lezen van dit stappenplan vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

1.

Uitvoeringsovereenkomst

Voor projecten waarvoor € 400,- miljoen of meer subsidie is verleend moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie afgeven. Deze uitvoeringsovereenkomst moet u binnen 2 weken na afgifte van de beschikking ondertekenen en naar het RVO sturen. De bankgarantie moet u binnen 4 weken na afgifte van de beschikking naar het RVO sturen. De benodigde documenten hiervoor vindt u op de website van het RVO.

2.

Realisatie

Realiseer uw project Als u een subsidiebeschikking toegekend krijgt heeft u 18 maanden de tijd om uw project te realiseren. Heeft u langer de tijd nodig? Dan dient u het RVO afschriften te sturen van uw opdrachtverstrekkingen.

3.

Groene EAN-code

Na de realisatie van uw project vraagt u bij de netbeheerder een EAN-code op van uw duurzame productie-installatie. Is uw installatie gerealiseerd en gereed om in bedrijf te gaan? Meld u dan aan bij een gecertificeerde instantie als CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas).

4.

Meetdiensten

Om inzicht te krijgen in de opwek van uw duurzame productie-installatie kiest u een Erkend Meetbedrijf als Kenter. Wij zorgen voor rapportages, een meetplan en hebben de expertise om u te ondersteunen in de afwikkeling met CertiQ en het RVO.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.