Beheer transformator

Wanneer u kiest voor het kopen van een transformator, kan Kenter de MS-installatieverantwoordelijkheid voor u verzorgen. Dit doen wij voor u, inclusief de volgende werkzaamheden:
• Kenter draagt de Installatieverantwoordelijkheid conform de BEI-BHS. De BEI-BHS is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3840.;
• Kenter voert periodiek inspecties en onderhoud uit aan uw transformator;
o conform ISO 55001;
o thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator in de ruimte waar deze opgesteld staat;
o onderhoud en oliebemonstering van de transformator;
o controleren en schoonmaken van ventilatieroosters;
o gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid;
o interval wordt bepaald op basis van toestand afhankelijke onderhoudsmethodieken.
• Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden;

• u beschikt over 24/7 uurs storingsdienst van Kenter;
• Kenter verzorgt de registratie van de installatie in onze systemen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke WIBON vereisten.
Niet inbegrepen:
• kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen;
• werkzaamheden uit te voeren door de netbeheerder;
• Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.