Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding

Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met een maximale lengte aan aardelektroden zoals benoemd in de offerte. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt €18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

 

SAMENSTELLING 1x20m (106000100):
Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding op hoofdaardrail (1x20m)
Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen met die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aan aardelektroden. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt € 18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

SAMENSTELLING 2x20m (106000102):
Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding op hoofdaardrail (2x20m)
Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen met die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 2x20m aan aardelektroden. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt € 18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.