Leveren LS-inrichting

De LS-inrichting is geschikt voor het bouwkundig deel en transformatorvermogen zoals genoemd in de aanbieding en is voorzien van:
• Vermogensautomaat, initieel ingesteld o.b.v. belastbaarheid van de transformator;
• Optioneel bestaat de verdeler uit een mogelijkheid om:
o patroonlastscheiders te plaatsen (met een breedte van 100mm) of
o kabels direct aan te sluiten onder uw vermogensautomaat, die uw hoofdverdeler voeden.
Nadere specificaties kunnen worden opgevraagd bij uw contactpersoon van Kenter.